Παραλαβή Χαλίων

Έπειτα από την επικοινωνία σας με το τηλεφωνικό μας κέντρο κανονίζεται η ημερομηνία και ώρα παραλαβής. Mε τα ιδιόκτητα αυτοκίνητά μας ερχόμαστε στο χώρο σας, ώστε να
παραλάβουμε τα χαλιά σας, άμεσα και σε συμφωνία πάντοτε το δικό σας χρονοπρόγραμμα!

Καθαρισμός Χαλιών και Μοκετών

Πλύσιμο:

Το πρώτο στάδιο καθαρισμού συνίσταται στην αξιολόγηση του τρόπου καθαρισμού του κάθε χαλιού ξεχωριστά. Στα επόμενα στάδια απομακρύνεται η σκόνη, με ειδικά καθαριστικά οι λεκέδες και τέλος το κάθε χαλί ακολουθεί την πορεία καθαρισμού που έχει εξ΄ αρχής ορισθεί.
Το νερό,  το οποίο είναι ο κύριος διαλύτης καθαρισμού, τελικά ανακυκλώνεται έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό τη προστασία του περιβάλλοντος.

Στέγνωμα:

Μετά το πλήρη καθαρισμό του κάθε χαλιού ακολουθεί στέγνωμα αυτού με τη βοήθεια ειδικού μηχανήματος, που η λειτουργία του βασίζεται στη χρήση Φυγόκεντρης Δυνάμεως. Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται  άμεση απομάκρυνση του νερού σε ποσοστό 90%, ακριβώς μετά τον καθαρισμό του, γεγονός πολύ σημαντικό για την εξασφάλιση των χρωμάτων αλλά και της αρχικής ποιότητας αυτού. Στη συνέχεια το κάθε χαλί εκθέτεται σε ειδικά διαμορφωμένα στηρίγματα για την απομάκρυνση του 100% της υγρασίας μέσα σε στεγασμένους χώρους, μακριά από τις βλαβερές υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου.

Παράδοση Χαλιών

Ύστερα από την τηλεφωνική επικοινωνία του κάθε πελάτη μας με το τηλεφωνικό κέντρο μας κανονίζεται η ημέρα και η ώρα παράδοσης των χαλιών.  Mε τα ιδιόκτητα αυτοκίνητά μας ερχόμαστε στο χώρο σας, ώστε να σας τα παραδώσουμε. Σε περίπτωση που δεν επικοινωνήσετε μαζί μας μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου (έχετε χάσει το δελτίο αποστολής ή τα στοιχεία επικοινωνίας μας) σας τηλεφωνούμε εμείς για να κανονιστεί η ημέρα και η ώρα παράδοσης.

Φύλαξη Χαλιών

Ποιοτικός Έλεγχος & Συσκευασία

Με τη χρήση ειδικού μετρητή πραγματοποιείται η ακριβής μέτρηση της υπολειπόμενης υγρασίας σε κάθε χαλί και αν βρεθεί ότι δεν υπάρχει ίχνος νερού ακολουθεί ο τελικός ποιοτικός έλεγχος. Στο στάδιο αυτό ελέγχεται εξονυχιστικά το κάθε χαλί ως προς τις διάφορες παραμέτρους καθαρισμού και στεγνώματος. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ηλεκτρονική μέτρηση των διαστάσεων και τέλος το κάθε χαλί εισέρχεται στο μηχάνημα συσκευασίας όπου και εξέρχεται πλήρως συσκευασμένο. Τα χαλιά φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένα και αριθμημένα ράφια, μακριά από τυχόν περιβαντολλογικούς κινδύνους, έως ότου μεταφερθούν στον τελικό προορισμό τους, στο σπίτι σας.