Μικροβιολογική & Βακτηριακή Απολύμανση

Η Εταιρεία  Μυλώβας ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις,  έχει αναβαθμίσει τον υγιή καθαρισμό, με την Δωρεάν εφαρμογή μικροβιολογικής & βακτηριακής απολύμανσης, (Bio-decontamination) με εγκεκριμένο απολυμαντικό από τον Ε.Ο.Φ., και αρ. αδείας 51834/2009, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα των τύπων 2, 3, 4, (98/8EC),  ακίνδυνο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, δημιουργώντας στο μέγιστο βαθμό καθαρούς και υγιεινούς εσωτερικούς χώρους.