Ξενοδοχεία

Κατόπιν συμφωνίας μπορούν να πραγματοποιηθούν προγραμματισμένοι τακτικοί καθαρισμοί. Η εταιρεία μας σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ πολλών προσφερόμενων υπηρεσιών πέρα του καθαρισμού των ταπήτων, όπως είναι ο καθαρισμός κουρτινών, παπλωμάτων, στρωμάτων, κουβερτών  και άλλων λευκών ειδών γρήγορα αλλά προπάντων υπεύθυνα.