Παραλαβή Χαλίων

Έπειτα από την επικοινωνία σας με το τηλεφωνικό μας κέντρο κανονίζεται η ημερομηνία και ώρα παραλαβής. Mε τα ιδιόκτητα αυτοκίνητά μας ερχόμαστε στο χώρο σας, ώστε να
παραλάβουμε τα χαλιά σας, άμεσα και σε συμφωνία πάντοτε το δικό σας χρονοπρόγραμμα!