Καθαρισμός Χαλιών και Μοκετών

Πλύσιμο:

Το πρώτο στάδιο καθαρισμού συνίσταται στην αξιολόγηση του τρόπου καθαρισμού του κάθε χαλιού ξεχωριστά. Στα επόμενα στάδια απομακρύνεται η σκόνη, με ειδικά καθαριστικά οι λεκέδες και τέλος το κάθε χαλί ακολουθεί την πορεία καθαρισμού που έχει εξ΄ αρχής ορισθεί.
Το νερό,  το οποίο είναι ο κύριος διαλύτης καθαρισμού, τελικά ανακυκλώνεται έχοντας ως πρωταρχικό σκοπό τη προστασία του περιβάλλοντος.

Στέγνωμα:

Μετά το πλήρη καθαρισμό του κάθε χαλιού ακολουθεί στέγνωμα αυτού με τη βοήθεια ειδικού μηχανήματος, που η λειτουργία του βασίζεται στη χρήση Φυγόκεντρης Δυνάμεως. Με τη μέθοδο αυτή επιτυγχάνεται  άμεση απομάκρυνση του νερού σε ποσοστό 90%, ακριβώς μετά τον καθαρισμό του, γεγονός πολύ σημαντικό για την εξασφάλιση των χρωμάτων αλλά και της αρχικής ποιότητας αυτού. Στη συνέχεια το κάθε χαλί εκθέτεται σε ειδικά διαμορφωμένα στηρίγματα για την απομάκρυνση του 100% της υγρασίας μέσα σε στεγασμένους χώρους, μακριά από τις βλαβερές υπεριώδεις ακτίνες του ηλίου.