Καθαρισμός Χαλιών

Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό είναι σύγχρονα ενώ τα υλικά που χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα και οικολογικά.

Μικροβιολογική & Βακτηριακή Απολύμανση

Δωρεάν εφαρμογή απολύμανσης με εγκεκριμένο απολυμαντικό από τον Ε.Ο.Φ.